SPR - Varning!

Varning! Företag som har Steal Proof Register loggan har skyddat sina register mot stöld och kopiering!

Steal Proof Register är ett egenutvecklat system från Sales Service Europe som i dag saknar motstycke på marknaden. Tjänsten gör allt för att kunna garantera att våra kunders uppgifter inte kommer på villovägar. Tjänsten inbegriper ett kundanpassat system för kontroll av registeruppgifter. Styrt och kontrollerat dygnet runt av vår säkerhetsansvariga operatör och webbbaserade trackingsystem.

Steal Proof Register funkar utan att Sales Service Europe har tillgång till kundens uppgifter eller insyn i några system!

Steal Proof Register kan spåra alla former av stöld av Era företagshemligheter! Detta gör Ert register oanvändbart för alla utom Er själva.

Några adresser, vadå?

Ett register berörs av imatriellarätten och vid en stöld gör man sig skyldig till brott mot företagshemlighetslagen. Den som med uppsåt olovligen bereder sig tillgång till en företagshemlighet kan dömas för företagsspioneri till böter eller fängelse i högst två år eller, om brottet är grovt, till fängelse i högst sex år. Brottet kan begås av såväl en utomstående som en anställd i företaget!

Lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter, FHL, avser sådan information om affärs- eller driftsförhållanden i en näringsidkares rörelse som näringsidkaren håller hemlig och vars röjande är ägnat att medföra skada för honom i konkurrenshänseende. I stort sett alla immaterialrättigheter kan behandlas som företagshemligheter.

För mer information, offert eller beställning maila direkt till produktansvarige, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller www.salesservice.se

 

Registerskydd